giá xay nha 1m

GIÁ XÂY DỰNG NHÀ THEO M2 MÉT VUÔNG

12/06/2021 Thuỳ Nguyễn 6

ông trình nhà phố, biệt thự phố, có tổng diện tích thi công từ 350m2 trở lên có giá 3.050.000 đồng/m2
Công trình có tổng diện tích từ 300m2 đến 350m2 có giá là 3.100.000 đồng/m2
Công trình có tổng diện tích từ 250m2 đến 300m2 có giá 3.150.000 đồng/m2
Công trình có tổng diện tích nhỏ hơn 250m2, sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.