Bảng dự toán excel tính chi phí xây nhà xưởng

BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG
CÔNG TRÌNH : 
HẠNG MỤC : THI CÔNG PHẦN SẮT+PHẦN HỒ 
STT Tên công tác / Diễn giải khối lượng Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
Vật liệu Nhân công Vật liệu Nhân công
THI CÔNG PHẦN SẮT
1 thép hôp 5x10x1.2 tráng kẻm m 175, 31.600, 5.530.000, 0,
25*7 = 175
2 thép hôp 6x12x1.2 tráng kẻm m 102,4 43.500, 4.454.400, 0,
10,6*4 = 42,4
5*6*2 = 60
3 tôn màu xanh lợp mái 4.5 zem m2 155,4 86.000, 13.364.400, 0,
22,2*7 = 155,4
4 tôn màu xanh bao quanh vách 4zem m2 199,5 71.000, 14.164.500, 0,
78,75*2 = 157,5
7*6 = 42
5 nhân công lắp đặt m2 147, 120.000, 0, 17.640.000,
21*7 = 147
6 máng nước m 14, 120.000, 1.680.000, 0,
14 = 14
7 ton úp noc m 7, 38.000, 266.000, 0,
7 = 7
8 tấm cách nhiệt m2 154, 48000 7392000 0
7*22 = 154
TỔNG CỘNG : THI CÔNG PHẦN SẮT 46851300 17640000
THI CÔNG PHẦN HỒ
1 đào móng đơn m3 4,9 120.000, 0, 588.000,
0,7*0,7*1*10 = 4,9
2 đổ bê tông mác 250 m3 22,34 1.400.000, 31.276.000, 0,
bt móng : 0,6*0,6*0,3*10 = 1,08
betong đà kiềng : 82*0,2*0,4 = 6,56
bê tông sàn : 0,1*21*7 = 14,7
3 cốt thép móng đà kiềng ,giằng tường kg 800, 12.000, 9.600.000, 0,
800 = 800
4 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M75 m3 22,5 725.028, 769.061, 16.313.130, 17.303.872,5
49*0,1*3 = 14,7
26*0,1*3 = 7,8
5 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M75 m2 450, 5.152, 8.502, 2.318.400, 3.825.900,
22,5/0,1*2 = 450
6 sơn nước trong ngoài m2 450, 65.000, 29.250.000, 0,
450 = 450
7 lót gạch văn phòng m2 40,88 280.000, 11.446.400, 0,
6*3 +3*3+2*1,5 = 30
ốp gạch wc : 1,6*(2+1,4)*2 = 10,88
8 chậu xí bệt cái 1, 1.500.000, 1.500.000, 0,
1 = 1
9 chậu rửa mặt Viglacera cái 1, 750.000, 750.000, 0,
1 = 1
10 cửa đi nhôm hệ 1000 m2 12,47 890.000, 11.098.300, 0,
0,9*2,15*4 = 7,74
2,2*2,15 = 4,73
11 vách kính văn phòng m2 7,5 750.000, 5.625.000, 0,
5*1,5 = 7,5
12 la phông thạch cao trần thả m2 27, 150.000, 4.050.000,
+6*3+3*3
TỔNG CỘNG : THI CÔNG PHẦN HỒ 123.227.230 21.717.773
tổng cộng 209.436.303

CÔNG TY THIẾT KẾ NHÀ

0988334641
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.